New solutions

Novembra pričakujemo drugo srečanje Unije za Sredozemlje (UZS). Špansko predsedstvo ga je v maju prestavilo s šibko razlago, zakaj in kar naj bi bilo eden izmed političnih uspehov španskega predsedovanja, počasi postaja povsem drugačno vprašane. To je, ali naj se evropsko sredozemski odnosi povsem spremenijo tako, da bo bližnjevzhodni mirovni proces imel prednost pred kulturnim… » read more

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0

Posted by Adriana Dvorsak

V strategiji moramo opredeliti globalne izzive in probleme, ki jih bo Slovenija reševala z aktivnim članstvom v EU in NATU. Zunanjepolitična strategija Slovenije do leta 2020 bo po moje točka preobrata. Iz dolgoročnih pretendentov na članstv…

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0

Posted by Adriana Dvorsak

Interes Slovenije in mednarodne skupnosti za delovanje pravne države na Kosovem sovpadata in ob modrem notranjepolitičnem sodelovanju lahko pride do vzajemnega podpiranja in sinergij. Z dialogom med političnimi elitami bi dosegli večjo kredibilnost izvajanja Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) doma in skladnost nacionalne politike s skupnimi stališči. Z dialogom moramo določiti in sprejeti vlogo… » read more

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0

Posted by Adriana Dvorsak

Nenasilni upor množic

Spontano vedenje obiskovalcev rock koncertov je bilo že pred desetletji zanimivo za vojaške stratege in organizatorje mednarodnih političnih akcij. Vojaški strategi so se posvetili demokratičnim gibanjem od spodaj, ki se v skladu z osred…

Tweet about this on TwitterShare on Facebook0Share on Google+0Share on LinkedIn0

Posted by Adriana Dvorsak