New solutions

Interes Slovenije in mednarodne skupnosti za delovanje pravne države na Kosovem sovpadata in ob modrem notranjepolitičnem sodelovanju lahko pride do vzajemnega podpiranja in sinergij. Z dialogom med političnimi elitami bi dosegli večjo kredibilnost izvajanja Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) doma in skladnost nacionalne politike s skupnimi stališči. Z dialogom moramo določiti in sprejeti vlogo Slovenije v operacijah EU za krizno upravljanje Kosova, vloge Slovenije v Varnostnem svetu (VS) in vlogo Slovenije v mednarodni civilni misiji.

Vsaj do neke mere bi se politične elite v Sloveniji morale strinjati glede pogledov na varnost v regiji in prednostnih področjih za povečevanja političnega ugleda države. Angažma v EU in VS glede Kosova mora biti konsistenten ne glede na sestavo parlamenta ali vlade. Že povsem na začetku bi bilo dobro izpostaviti čistost namere in skupne koristi izhajajoč iz politične stabilnosti, spoštovanja pravne države in povečanja blaginje v regiji. Deklaracija o Zahodnem Balkanu ta načela posredno podpira. Z njo je vloga Slovenije orisana, saj pravna država prispeva k splošnemu človekovemu in družbenemu razvoju v državah Zahodnega Balkana, za kar se bo Slovenija zavzemala z „lastnimi viri in v okviru mednarodne skupnosti“.

Trenutno SZVP izvira iz skupnih ukrepov in en tak ukrep je bila ustanovitev enote EU za načrtovanje Kosovo (EUPT Kosovo) v zvezi z morebitno operacijo EU za krizno upravljanje na Kosovu. Na to enoto naj bi postopoma prešle pristojnosti Misije začasne uprave ZN na Kosovu (UNMIK). EUPT je v 2006 okrepil evropsko vpletenost na Kosovu, njegov cilj pa je bil začasno krizno upravljanje na področju pravne države. V 2008 je Svet EU sprejel še ukrep za ustanovitev misije EU za krepitev pravne države na Kosovem (EULEX Kosovo) in imenoval Pietra Feitha za posebnega predstavnika EU na Kosovem.

Razen tega, da EUPT vzpostavlja mehanizme pravne države, naj bi skrbel tudi za dialog Kosova z mednarodno skupnostjo, s čimer bi hkrati opredelil izhodišča za politični dialog mednarodne civilne misije. Preprosto rečeno je EUPT predhodnica mednarodne civilne misije, ki bo vzpostavljena z resolucijo Varnostnega sveta. Naj spomnim, resolucije VS so za članice OZN obvezujoče, kadar so sprejete na osnovi VII. poglavja Ustanovne listine. Kot sem že zapisala, Slovenija kandidira za nestalno članico VS 2012-2013 in bo s tem močno vpletena v vzpostavljanje pravne države Kosovo. Naša zunanja politika mora upoštevati razmerja v VS, katerega stalna članica je tudi Rusija in ki je že nasprotovala Ahtissarijevemu načrta za urejanje statusa Kosova. Skupaj z drugo pomembno članico VS – Kitajsko – nasprotujeta sprejemu Kosova v OZN.

Irina Antonenko, Miss Russia 2010
Author :
Print