New solutions

Novembra pričakujemo drugo srečanje Unije za Sredozemlje (UZS). Špansko predsedstvo ga je v maju prestavilo s šibko razlago, zakaj in kar naj bi bilo eden izmed političnih uspehov španskega predsedovanja, počasi postaja povsem drugačno vprašane. To je, ali naj se evropsko sredozemski odnosi povsem spremenijo tako, da bo bližnjevzhodni mirovni proces imel prednost pred kulturnim dialogom in območjem proste trgovine. S postopno odpravo ovir v trgovini z blagom, kmetijskimi izdelki in storitvami naj bi dosegli območje proste trgovine prav letos, kar ej bil eden ciljev barcelonskega procesa. Razočaranje ob odložitvi srečanja je bilo veliko, vizija odnosov med Evropsko unijo in sredozemskimi državami pa se je skrčila na zagotavljanje osnovnih elementov preživetja: mir in voda.

Mehanizmi za vzpostavljanje miru morajo postati nov element v Uniji za Sredozemlje. Individualni stiki držav članic EU z arabskim svetom lahko samo krepijo sposobnost arabskega sveta za doprinos miru. Politična pobuda mednarodnega kvarteta za Bližnji Vzhod je bila po nekaterih gledanjih neproduktivna, s tem ko je za garant miru prevzela ameriško tezo o dveh ločenih državah, Izraelu in Palestini. Po drugi strani slovenske odprave v jutrovo izražajo podporo palestinskim oblastem in palestinskemu ljudstvu v želji, da oblikujejo palestinsko državo. Menim, da slovenska politika dovolj verodostojno podpira mirovni proces, nikakor je pa ne vidim kot dovolj močne, da bi sama predstavljala kakršenkoli dejavnik miru. Uveljavljanje slovenske politike gre tudi tokrat prek evropskih inštitucij, natančneje prek prispevka k oblikovanju mehanizmov za mir v UZS. Tukaj sem ilustrirala, kako uporabiti orodja Skupne zunanje in varnostne politike za doseganje ciljev slovenske zunanje politike, ker se v globaliziranem svetu izključno na naše diplomate ne bomo mogli zanašati. Sekretariat UZS bi seveda moral čimprej preiti pod okrilje visoke predstavnice za zunanjo politiko Catherine Ashton, o projektih, ki se bodo izvajali, pa bi se morale dogovoriti države članice UZS, namesto da jih razpisuje Evropska komisija.

Našega dela pri povečanju vpliva in ugleda pri 43 članicah Unije za Sredozemlje ne bo nihče prevzel na svoja pleča. Približno 40 slovenskih predstavnikov v Univerzi, Centru in Ustanovi EMUNI je dovoljšnja kritična masa za pridobivanje prijateljev za Slovenijo in Evropsko unijo na področju znanosti, raziskav in inovacij. V ta namen se znanost v mednarodnih odnosih uporablja kot gradnik za povečanje ugleda, vpliva in zaupanja v Slovenijo.

Miss Izrael 2010 Bat-el Jobi
REUTERS/Patrick Prather/Miss Universe Organization LP, LLLP/Handout
Author :
Print