New solutions

Archives for Slovenia

Novembra pričakujemo drugo srečanje Unije za Sredozemlje (UZS). Špansko predsedstvo ga je v maju prestavilo s šibko razlago, zakaj in kar naj bi bilo eden izmed političnih uspehov španskega predsedovanja, počasi postaja povsem drugačno vprašane. To je, ali naj se evropsko sredozemski odnosi povsem spremenijo tako, da bo bližnjevzhodni mirovni proces imel prednost pred kulturnim… » read more

Posted by Adriana Dvorsak

Interes Slovenije in mednarodne skupnosti za delovanje pravne države na Kosovem sovpadata in ob modrem notranjepolitičnem sodelovanju lahko pride do vzajemnega podpiranja in sinergij. Z dialogom med političnimi elitami bi dosegli večjo kredibilnost izvajanja Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) doma in skladnost nacionalne politike s skupnimi stališči. Z dialogom moramo določiti in sprejeti vlogo… » read more

Posted by Adriana Dvorsak

Izven meja

Koalicijske stranke so se ob podpisu koalicijskega sporazuma strinjale, da bo Republika Slovenija kot pravna naslednica podpisnice Avstrijske državne pogodbe (ADP) aktivno vztrajala pri izpolnjevanju 7. člena ADP ter odločb avstrijskega ustavnega so…

Posted by Adriana Dvorsak