New solutions

Archives for Kitajska

Interes Slovenije in mednarodne skupnosti za delovanje pravne države na Kosovem sovpadata in ob modrem notranjepolitičnem sodelovanju lahko pride do vzajemnega podpiranja in sinergij. Z dialogom med političnimi elitami bi dosegli večjo kredibilnost izvajanja Skupne zunanje in varnostne politike (SZVP) doma in skladnost nacionalne politike s skupnimi stališči. Z dialogom moramo določiti in sprejeti vlogo… » read more

Posted by Adriana Dvorsak