New solutions

Archives for koalicijski sporazum

Izven meja

Koalicijske stranke so se ob podpisu koalicijskega sporazuma strinjale, da bo Republika Slovenija kot pravna naslednica podpisnice Avstrijske državne pogodbe (ADP) aktivno vztrajala pri izpolnjevanju 7. člena ADP ter odločb avstrijskega ustavnega so…

Posted by Adriana Dvorsak